จากละครเรื่อง “ขุนศึก” กับ “ความเสี่ยง” และการ “ลงทุน”

จากละครเรื่อง “ขุนศึก” กับ “ความเสี่ยง” และการ “ลงทุน”

ไม่ว่าจะยุดสมัยใดก็ตาม คำว่า “High Risk High Return” ยังเป็นคำที่จริงแท้และแน่นอน สมัยก่อนนักรบจะต้องอาศัยความกล้าหาญ กล้าเสี่ยงที่จะทำงานหรือศึกอันตรายต่างๆ เพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งหากเป็นผลขาดทุนในที่นี้อาจหมายถึงชีวิตตนเองและครอบครัว หรือหากพ่ายศึกโดยความประมาทก็ต้องโทษอาญาทัพต่างๆ แต่หากทำหน้าที่ประสบผลสำเร็จก็จะได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่แสดงฝีมือเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาและเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างสูง
ปัจจุบันความเสี่ยงในที่นี้เป็นที่รู้จักกันภายใต้ “ความเสี่ยงจากการลงทุน” โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น (SET) หรือตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งต้องอาศัยความกล้า ความรู้ความสามารถในการลงทุน อาจจะใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นทัพหน้าในการสร้างกำไร ตราสารทุนเป็นกองกลาง และตราสารหนี้เป็นกองหลังก็ได้ โดยที่ความสำเร็จที่ได้จะเป็นเม็ดเงินมหาศาล หรือถ้าขาดทุนก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้เช่นกัน
แต่สิ่งที่อยากชี้ในคุณผู้อ่านได้เห็นก็คือ การลงทุน ที่มีความเสี่ยง ไม่ว่ายุดสมัยไหนก็ตาม จะต้องศึกษาในถ่องแท้ ต้องมีสติ และที่สำคัญ “ต้องอย่างประมาท และมีคุณธรรม” การลงทุนจึงจะประสบผลสำเร็จได้ครับ  …..

By  Tutor Field

About: arjanfield_adm