ประวัติส่วนตัวและประวัติการสอนของ
อาจารย์ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ CFP®
(อาจารย์ฟิวส์)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ          นายธนิตศักดิ์  บุศราไชยพัฒน์

จบ          MBA Financial

สถาบัน    NIDA

วุฒิบัตร
              –  นักวางแผนการเงิน CFP®

              – Certified Investment and Securities Analyst Program 1 : (CISA Level 1 )

              –  นักวางแผนการลงทุน IP (Investment Planer)

              – ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

              – ตัวแทนประกันชีวิต

E-mail      [email protected]

Tel.           084-6996961

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าทีมการตลาด(ผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์) , KTB securities (Thailand) Company limited

วาณิชธนกิจ, บล.คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักวิเคราะห์ทองคำ , GT Wealth Management

ที่ปรึกษาทางการเงินด้าน Wealth Product , ธนาคาร UOB

ประวัติการสอน

◦ให้แก่ หน่วยงาน Privilege Banking ธนาคารยูโอบี เป็นกลุ่มย่อยประมาณ 6-7 คน

◦ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตอยุธยา เป็นกลุ่มย่อยประมาณ 12 คน

◦ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสระบุรี เป็นกลุ่มย่อยประมาณ 30 คน

◦ให้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ณ สำนักงานแจ้งวัฒนะ เป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 25 -30 คน

◦ให้แก่ ธนาคารไทยเครดิต ณ สำนักงานใหญ่ เป็นกลุ่มย่อย ประมาณ  30 คน

◦ให้แก่ ธนาคารกรุงศรี ณ ภาค 3 เป็นกลุ่มย่อย ประมาณ  20 คน

◦ให้แก่ สำนักงานประกัน AIA ราชพฤษษ์  เป็นกลุ่มย่อย ประมาณ  20 คน

◦ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ณ สำนักงานใหญ่พระราม 3 เป็นกลุ่มใหญ่ ประมาณ  100 คน

◦ให้แก่ บริษัท FWD ประกันชีวิต  เป็นย่อยใหญ่และกลุ่มย่อย 50 – 100 คน

◦ปัจจุบัน กลุ่มย่อยที่สถาบันจัด จะจัดเป็นกลุ่มละ 35 – 45 คน โดยมีการเรียนการสอนที่ห้างไอทีสแควร์ ตึก Tower 2 ชั้น 4 ห้องวิภาวดี

ติว Derivative license

 • ให้แก่ บริษัท FWD ประกันชีวิต  เป็นกลุ่มย่อย 30 คน
 • ปัจจุบันกลุ่มย่อยที่สถาบันจัด จะจัดเป็นกลุ่มละ 20 – 30 คน โดยมีการเรียนการสอนที่ห้างไอทีสแควร์ ตึก Tower 2 ชั้น 4 ห้องวิภาวดี

ติว CFP license (module 1)

 • ให้แก่ Kbank ทีม The wisdom  จำนวน 15 -20 คน ต่อรุ่น
 • ปัจจุบันกลุ่มย่อยที่สถาบันจัด จะจัดเป็นกลุ่มละ 20 – 30 คน โดยมีการเรียนการสอนที่ห้างไอทีสแควร์ ตึก Tower 2 ชั้น 4 ห้องวิภาวดี

ติว CFP license (module 2)

 • ให้แก่ Kbank ทีม The wisdom  จำนวน 15 -20 คน ต่อรุ่น
 • ปัจจุบันกลุ่มย่อยที่สถาบันจัด จะจัดเป็นกลุ่มละ 20 – 30 คน โดยมีการเรียนการสอนที่ห้างไอทีสแควร์ ตึก Tower 2 ชั้น 4 ห้องวิภาวดี

ติวบัญชี Managerial Accounting

 • ให้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกลุ่มขนาดกลาง 15 คน เป็นต้น

ติววิชา Business Financial

 • ให้แก่ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยอัญสัมชัน เป็นกลุ่มขนาดกลาง 15 คน เป็นต้น

ความสำเร็จของเรา

 • คอร์สติว Single license
 • คอร์สติว Derivative license
 • คอร์สติว CFP module 1
 • คอร์สติว CFP module 2

Passing Rate ประมาณ 70-80%
Passing Rate ประมาณ 80-90%
Passing Rate ประมาณ 55-70%
Passing Rate ประมาณ 30-45%