ภาวะเงินฝืดเป็นอย่างไร? เหตุใดคนส่วนใหญ่ถึงกลัว?

ภาวะเงินฝืด หรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Deflation คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ ขอย้ำนะคะว่าราคาโดยทั่วไปไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในสินค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การเกิดภาวะเงินฝืดมาจากหลายประการด้วยกัน  เราตามมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง?  ตามจริงแล้วภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักๆด้วยกัน 2 ด้าน  ได้แก่ เงินฝืดจากด้านอุปทาน  นั่นคือการเพิ่มขึ้นของผลผลิต (productivity) อันเนื่องมาจาก แรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น หรือ เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าปรับตัวลง  ทำให้ราคาสินค้าทั่วไปลดลง  ตัวอย่างเช่น  การเปิดประเทศของจีน…