ขั้นตอนการสมัครสอบ IC Plain

สมัครสอบ IC Plain ได้ 2  สมาคม ได้แก่

 1.สมาคมบริษัทจัดการลงทุน    www.aimc.or.th

อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2264-0900 โทรสาร 0-2264-0904

2. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย    www.ati-asco.org

อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 2

Phone :0-2264-0909 ต่อ 203,204

  ขั้นตอนการสมัครสอบ AIMC  

2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

3. เลือกตารางการสอบการอบรม โดยเลือกหลักสูตรการสอบ Paper 1 หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

4.เลือกคลิกวันที่ต้องการสอบ กดยืนยันการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ATI

1.เข้าเว็บไซท์ด้วย Internet Explorer เท่านั้น (ระบบจะยังไม่รองรับการใช้งานผ่าน Fire Fox, Google Chrome, Safari ฯลฯ)

2. เมื่อเข้ามาที่ http://www.ati-asco.org/ ให้เลือกการทดสอบ และ Click ลงทะเบียนสมัครสอบ

3. จะปรากฏหน้าตารางสอบให้เลือกรอบสอบ จากนั้นให้ Click ที่สมัครทดสอบ

4. ระบบจะไปยั งหน้า Log in Area ให้ Click สมัครสมาชิกกรณีที่ยังไม่สมัครสมาชิก

5. ระบบจะแจ้งว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่ง E-mail ยืนยันการสมัครสมาชิกไปยัง E-mail Address ให้ท่าน Click Finish ซึ่งจะกลับมาที่หน้า Log in Area
6. กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
7. กรณีสมัครสอบให้ไปที่ Tab เกี่ยวกับสอบ ระบบจะแสดงรอบสอบให้เลือกโดยทำการคลิกที่ เครื่องหมายดินสอ

About: arjanfield_adm