การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง หรือไม่?

การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง หรือไม่? 
และการลงทุนในทองคำ สามารถรักษาเงินต้นและเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจริงหรือ?
…. แต่ก่อน คนซื้อทองคำส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 -80% เมื่อเทียบกับทองแท่ง และนิยมซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นมรดก และเป็นหลักทรัพย์
แต่ปัจจุบัน ปริมาณการซื้อทองแท่งกลับมีสัดส่วนถึง ประมาณ 80% โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไร …
… เมื่อปริมาณในการซื้อเพื่อเก็งกำไรมีมากเท่าไหร่ ความผันผวนของราคาทองคำ ยิ่งมีมากเท่านั้น ดังตอนนี้ที่ราคาทองขึ้นๆลงๆมาก และทองคำยังอ่อนไหวต่อปัจจัยพื้นฐานทางมหภาค อีกทั้งยังไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมได้ ^^
….. จึงสรุปได้ว่า ทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตลอดเวลา จะเป็นแค่บางจังหวะเท่านั้น และการลงทุนในทองคำมีความเสี่ยงครับ โดยเฉพาะผู้เล่น Gold Future

by Tutor Field

About: arjanfield_adm