(พิเศษ! เรียนซ้ำฟรี กรณีสอบไม่ผ่าน*)

 

มาแล้วกับคอร์สเรียนออนไลน์ Live สด ต้านวิกฤติ COVID19

✅ เรียนได้ทุกที่ อยู่บ้านก็เรียนได้

✅ ซักถามสดๆ ได้ทุกคำถามทันที

✅ ระบบการเรียนรู้ไม่ต่างจากมาถึงที่

✅ สามารถถามข้อสงสัยได้นอกเวลาเรียน

✅ มีเอกสารให้ครบเหมือนคอร์สปกติ

✅ สามารถเข้ามาเรียนซ้ำในรอบถัดไปได้ฟรี (ภายใน 1 ปี)


(หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป(ตราสารทุน, ตราสารหนี้, กองทุน) ระดับ Premium)

ที่เข้มข้น ปรับปรุงเนื้อหา และ แนวข้อสอบล่าสุด !!!!

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนที่ไม่มีพื้นฐานต้องการสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IC Plain (P1) (Single license) โดยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงฝึกทำโจทย์ และทำเทสแนวข้อสอบเท่าของจริง

เน้น! ปูพื้นฐาน เทคนิค วิเคราะห์พลิกแพลงข้อสอบเป็น และใช้ทำงานจริงได้

เรียนแบบสบายๆบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด เนื้อหาอัดแน่นเกินราคา

หากผู้เรียนสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาเรียนและการทำงาน สามารถซักถามได้ตลอดเวลา

 

                หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานวงการธนาคาร, โบรกเกอร์หุ้น, โบรกเกอร์อนุพันธ์, แนะนำกองทุน รวมไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุน(Unit link) สำหรับวงการประกันชีวิต  และนักวางแผนการเงิน

                โดยผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องสอบผ่านวิชา หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) อย่างชัดเจน  จึงทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชานี้ ไม่สามารถทำงานได้

                ทีมอาจารย์ฟิวส์ (ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์)  เป็นอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ผู้ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์(Analyst), วาณิชธนกิจ(Investment Banking), หัวหน้าทีมแนะนำการซื้อขายหุ้นสามัญ, ประกันชีวิต รวมไปถึงงานสถาบันการเงินต่างๆ  และมีประสบการณ์ในการติวสอบวิชา หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) โดยตรง รวมไปถึง IC  Complex (P2) ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน และ IC Complex (P3) ตราสารอนุพันธ์ซับซ้อน  ,วิชานักวางแผนการเงิน CFP module 1 และ CFP module 2 เป็นต้น

                ซึ่งตลอดมาทางทีมงานอาจารย์ฟิวส์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ทำการอบรมและติวสอบวิชาใบอนุญาตทางการเงิน อาทิ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) , IC  Complex (P2) ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน และ IC Complex (P3) ตราสารอนุพันธ์ซับซ้อน ,วิชานักวางแผนการเงิน CFP module 1 และ CFP module 2 ให้แก่บุคลากรของตน   ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าทีมงานอาจารย์ฟิวส์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคนิค เคล็ดลับและวิธีทำโจทย์ข้อสอบต่างๆ ให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น  ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือตามลำพังอีกต่อไปอย่างแน่นอน

 

พิเศษราคานี้รวม

  • เอกสารสรุปการสอนบทเรียน
  • เอกสารเนื้อหาแนวข้อสอบตะลุยโจทย์
  • แบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าทดสอบสนามจริง (Post Test)
  • การอัพเดตแนวข้อสอบตลอดเวลา
  • สรุปสูตรที่สำคัญต่างๆ
  • บริการติวแบบจัดเต็มเกิน 1000% พร้อมด้วยเทคนิค และชี้แนะข้อควรระวังในการทำข้อสอบ
  • นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้  โดยตรง  ทั้งเนื้อหาที่เรียนและวิธีในการทำข้อสอบ  โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามแก่นักเรียนทุกคน รวมถึงคำแนะนำและวิธีทำโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)
  • นักเรียนสามารถปรึกษาเส้นทางอาชีพในสายการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์   วาณิชธนกิจ รวมไปถึงงานด้านธนาคาร และงานด้านประกันชีวิต เป็นต้น (ฟรี)

 

หมายเหตุ

*เงื่อนไขในการใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ำฟรี

1. ต้องเข้าเรียนครบตามเวลากำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด

2. ต้องส่งใบผลการสอบที่ไม่ผ่าน ซึ่งระบุวันเวลาเข้าสอบชัดเจน และต้องใช้สิทธิเข้าเข้าซ้ำภายใน 6 เดือน นับจากเดือนที่เรียน

3. ต้องแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ ก่อนวันแรกของวันเปิดเรียนของคอร์สเรียนที่ต้องการใช้สิทธิ ล่วงหน้า 15 วัน  (สงวนสิทธิหากที่นั่งเรียนเต็ม  และต้องนำเอกสารที่ใช้เรียนเดิมมาด้วย  หากต้องการเอกสารใหม่จะมีค่าธรรมเนียม)

 

เนื้อหาที่เรียน

– ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน

– ตราสารการเงินและการตัดสินใจลงทุน

– อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

– อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์

– การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

– การวิเคราะห์บริษัท

– การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยเทคนิค

– การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

– ภาพรวมเกี่ยวกับตราสารทุนและหุ้นสามัญ

– การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ

– ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน (Equity-linked Product)

– กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้

– การประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของตราสารหนี้

– ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

– การซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทย

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

– อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

– พื้นฐานการวิเคราะห์และกลยุทธ์ในการลงทุนกองทุนรวม

– แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์

– มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน

– การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

– แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ครบทุกสาระสำคัญ

– Post Test เท่าจำนวนข้อสอบจริง

ช่องทางติดต่อ

อาจารย์ฟิวส์  084-6996961, 096-6526616

ID Line : khofield11

ช่องทางการชำระเงิน

สถานที่เรียน

ห้องออนไลน์ (อาจารย์จะบอก ID และ Password ภายหลัง)

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือของท่าน สถานที่ ที่ท่านสะดวก

 

รูปบรรยากาศในการเรียน

รูปตัวอย่างคนสอบผ่าน