คอร์สติวเข้ม ตะลุยโจทย์ สอบการวางแผนการเงิน CFP Module 1 (Certified Financial Planner : Module 1)

*เน้นติวเข้ม เพื่อการสอบโดยเฉพาะ เหมาะกับผู้ที่เคยอบรมหรือยังสอบไม่ผ่าน (ไม่สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมเพื่อเข้าสอบในแต่ละชุดวิชาได้)

test

หลักสูตรแน่นด้วยเทคนิค + สรุปเนื้อหาสำคัญ
พร้อม Update แนวข้อสอบและวิธีการเพื่อให้คุณเอาชนะข้อสอบแบบชิวๆ

มาแล้วครับ!!!  หลักสูตรติวเข้ม เพื่อตะลุยโจทย์สอบการวางแผนการเงิน CFP Module 1 (Certified Financial Planner : Module 1) เรื่องวางแผนการลงทุน  สำหรับผู้ที่เคยอบรมแต่ยังไม่เข้าใจหรือสอบมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน   และต้องการหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจ และเทคนิคเพื่อทำข้อสอบแบบพลิกแพลงได้ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และฝึกการทำข้อสอบในแต่ละหัวข้อ พร้อมเทคนิคที่สำคัญ  โดยเฉพาะวิธีการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินรุ่น Texas instruments BA II plus  

อาทิ การคำนวณหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์  การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ด้วยวิธีการใช้เครื่องคิดเลข Texas instruments BA II plus  เป็นต้น

ซึ่งเราจะสอนให้ท่านเข้าใจและสามารถใช้เครื่องคิดเลขนี้ให้ทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆได้อย่างแม่นยำ  รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่พลิกแพลงต่างๆได้เป็นอย่างดี   เรามีอาจารย์ผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการอบรม ฝึกสอนวิชาทางการเงิน และติวสอบใบอนุญาตต่างๆ  อาทิเช่นวิชา Financial, IC Plain (Single license), IC Complex (Derivative License) เป็นต้น

และที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางการเงิน เลือกเราให้อบรมฝึกสอนวิชาทางการเงินต่างๆ ให้แก่สถาบันทางการเงินเหล่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ต้องอ่านหนังสือเองตามลำพังต่อไป เพราะเราจะดูแลด้านการสอบของท่านเอง

เนื้อหาจะครอบคลุมส่วนสำคัญที่เพียงพอต่อการสอบผ่าน

เน้นความเข้าใจ + เทคนิคในการทำโจทย์

เรียนสนุก บรรยากาศสบายๆ ไม่ซีเรียส

หลังเรียนจบ สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ตลอด

รับจำนวนจำกัด!! เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุดเท่านั้น

ระยะเวลาเรียน
วันอังคาร(มาฆบูชา)ที่ 19 กุมภาพันธ์ 62
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 62

เวลา 8.00 – 18.00 น.

ราคา 7,490 บาท ต่อท่าน

พิเศษ !! ศิษย์เก่า 6,490 บาทเท่านั้น

ราคานี้รวม

  • เอกสารประกอบการสอนทั้งหมด
  • แนวข้อสอบทุกหัวข้อ (Update ต่อเนื่อง)
  • บริการติวแบบจัดเต็ม เทคนิคล้วนๆและการชี้แนะข้อควรระวังในการทำโจทย์
  • นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้โดยตรงทั้งเนื้อหาและวิธีการทำข้อสอบ โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามนักเรียนทุกคนพร้อมคำแนะนำในเนื้อหาและโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)
  • นักเรียนสามารถปรึกษษถึงเส้นทางอาชีพในสายทางการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุนนักวิเคราะห์ งานธนาคาร เป็นต้น (ฟรี)  ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม
  • อาหารว่างทุกมื้อ

***ราคานี้ไม่รวม
– เครื่องคิดเลขทางการเงิน (ผู้เรียนต้องจัดหามาด้วยตนเอง)ทั้งนี้ ทางผู้สอนจะใช้ Texas instruments BA II plusในการเรียนการสอนเป็นหลัก

ต้องสอบ CFP Module 1 และ CFP Module 2 หรือไม่? ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตมากๆครับ

คำตอบคือ หากคุณเป็นผู้ที่สอบผ่าน “IC Plain หรือ Single License” และผ่าน  “IC Complex หรือ Derivative License” คุณจะสารมารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาล่วงหน้า) ได้  และจะสามารถแนะนำการลงทุนได้แบบทั่วไปเท่านั้น  (การแนะนำการลงทุนทั่วไปคือ เป็นการแนะนำเน้นที่จะเสนอหลักทรัพย์ใดๆหลักทรัพย์หนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล)

         หากผู้แนะนำการลงทุนท่านนั้นต้องการแนะนำการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (เป็นการแนะนำโดยศึกษาและเลือกหลักทรัพย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงให้นักลงทุนแต่ละคน)  จะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เป็น “นักวางแผนการลงทุน” หรือ IP License หรือ Investment  Planner โดยมีเงื่อนสรุปได้ดังนี้

จะต้องผ่านการทดสอบ 4 ตัวดังนี้

  1. IC Plain หรือ Single License
  2. IC Complex หรือ Derivative License หรือ TFEX License
  3. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ CFP Module 1)  เรื่อง พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
  4. CPF Certified Financial Planning (เฉพาะ CFP Module 2) เรื่อง การวางแผนการลงทุน

*ทั้งนี้ หากสามารถผ่านหลักสูตรทดสอบ CPF Certified Financial Planning ได้ครบทุก Module

จะสามารถเป็นนักวางแผนการเงิน และจะสามารถใช้คำว่า “CFP”

ตามหลังนามสกุลของท่านตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

และสมาคมนักวางแผนทางการเงินกำหนดได้

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนของเรา

รูปตัวอย่างคนสอบผ่าน