กลยุทธ์การทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

Carry Trade Strategy

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เราจะมาแนะนำถึงกลยุทธ์การทำกำไรของส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่นิยมกันมากเมื่อ ช่วง 5 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะประเทศที่ตอนนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำ เช่นญี่ปุ่นมีอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนนิยมกู้เงินจากญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศที่มีผลตอบแทนของดอกเบี้ยดีกว่าเป็นต้น

Carry Trade  เป็นกลยุทธ์ในการเก็งกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย โดยการกู้ยืมเงินทุนจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ฉะนั้นกำไรจากการลงทุนจะเป็นผลต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยทั้งสอง  และอาจได้ได้กำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยน หากวันที่ไถ่ถอนค่าเงินของประเทศที่ลงทุนหรือประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าแข็งค่า  ตัวอย่างเช่น

 

สมมติ  วันที่ 1 มกราคม 25×0  นาย ก อยู่ประเทศไทย กู้เงินกับบริษัท A ที่ประเทศญี่ปุ่น อัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% ต่อปี   ที่อัตราแลกเปลี่ยน  80 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นจำนวน 80,000 เยน ระยะเวลา 1 ปี ไปลงทุนในหุ้นกู้บริษัท B ประเทศสหรัฐฯ ในวันเดียวกัน ณ อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกัน โดยได้ผลตอบแทนที่ 6% ต่อปี  ผลจากการดำเนินกลยุทธ์ Carry Trade เป็นดังนี้

วันที่

กู้เงินบริษัท A ประเทศญี่ปุ่น

ลงทุนบริษัท B ประเทศสหรัฐฯ

1 ม.ค. 25x0 กู้เงินจำนวน 80,000 เยน ลงทุนได้จำนวน 1,000 USD

(80,000 เยน / 80 เยนต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ)

31 ธ.ค. 25x0 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้  = (80,000 x 0.5%)

= 4,000 เยน

เงินต้น + ดอกเบี้ย = 80,000 + 400

= 80,400 เยน

ได้รับดอกเบี้ย         = (1,000 x 6%)

= 60 USD

เงินต้น+ ดอกเบี้ย    = 1,000 + 60

= 1,060 USD

ผลกำไรจากการลงทุน

กรณีอัตราแลกเปลี่ยน

 = 80 เยน/ดอลล่าหร์สหรัฐฯ

แลกกลับเป็นเงินเยน

= 1,060 USD x 80 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ

= 84,800 เยน

กำไร =  84,800 – 80,400 = 4,400 เยน

กรณีอัตราแลกเปลี่ยน

= 82 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ

แลกกลับเป็นเงินเยน

= 1,060 USD x 82 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ

= 86,920 เยน

กำไร = 86,920 – 80,400 = 6,520 เยน

กรณีอัตราแลกเปลี่ยน

 = 78 เยน/ดอลล่าหร์สหรัฐฯ

แลกกลับเป็นเงินเยน

= 1,060 USD x 78 เยน/ดอลล่าร์สหรัฐฯ

= 82,680 เยน

กำไร =  82,680 – 80,400 = 2,280 เยน

 

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆที่ทำให้ผู้ศึกษาให้เห็นถึงกระบวนการของกลยุทธ์ Carry Trade เท่านั้น ซึ่งในทางปฎิบัติจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การหักภาษีรายได้ของดอกเบี้ยรับ ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ตลอดจนค่าเดินทางในการติดต่อประสานงาน เป็นต้นครับ

By สุขโข เงินหนู

About: arjanfield_adm